Internationella


Förenta Nationerna
World Intellectual Property Organization, FN-organ
Association for Progressive communications (APC)
EU:s informationssida
Organisation som motarbetar korruption i affärstrans
IAEA + PRIS
Jordens tideräkning, styrts härifrån i många hundra år
CEO Express

Svenska

  Regeringen
Riksdagen
Statskontoret
Svenska Exportrådet
Allt inom Svenska rättsnätet
Rättsnätet, Sveriges lagar
Vägverket
SPAR, 640000 företag
Blanketter, myndighets-, EU- m.fl. blanketter, 450kr/år
Patent- och registreringsverket
Årsredovisningar på nätet
Amnesty

LÄNKAR

Myndigheter och organisationer

Hem
Länkmeny

© Copyright 2000, 2001, Kim Westberg. webmaster@westberg.org